Tags

, , ,


Net kreeg ik de brief onder ogen die accountant Leo Verhoef, die jaarrekeningen van gemeenten en provincies bestudeerd, aan onze gemeenteraad heeft gestuurd. In de brief d.d. 12-10-2012 (die hebben ze dus nog niet gezien) wordt weer eens de vloer aangeveegd met de jaarrekening 2011 en de controlerende gemeenteraad.

Samenvattend:
Over de periode 2006-2011 werd een voordelig saldo van opbrengsten en kosten gepresenteerd van € 2,5 miljoen. In werkelijkheid was er een voordelig saldo van € 29,0 miljoen (waarvan winst van € 17,5 miljoen bij de verkoop van de Essent-aandelen). Een verschil derhalve van € 26,5 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2011 een bedrag was van € 3,4 miljoen. Die was dus – alweer – geheel onnodig.

Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, verschillende baten en lasten worden verkeerd gepresenteerd, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. Dat betekent dat de jaarrekening totaal onbruikbaar is als verantwoordings- en sturingsinstrument en dus alleen maar bruikbaar is in de openhaard.

Met een inwonertal van 16953 is dat ongeveer € 1560.- per inwoner.

De vraag wat er met dat geld gebeurd is wordt in deze brief helaas niet beantwoord.
De hele brief staat hier

Advertisements